Tyčinka 3Bit 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 58,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,59
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,09