Wasa light 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 63,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,38
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,64
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,67