Milky Way Minute s mliekom, jablkom a škoricou 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 62,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,62
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,05