Chocolate Minis - Dark & ??Milk Chocolate (Tesco) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 45,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,46
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 21,83