Horká 70% čokoláda s knopným semienkom (CARLA sro) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 32,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,32
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 31,06