Čokoláda Študentská pečať mliečna (Orion) 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 49,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,49
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 20,28