Mestemacher Sonnenkern 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 32,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,23
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,32
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 30,96