Mestemacher 4-Korn Brot 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 30,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,04
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,3
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 32,89