Čokoláda mliečna (Orion) 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 55,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,55
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,08