Čokoláda Gaštany ľadové 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 47,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,48
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 21,01