Čokoláda horká s mandľami (Orion) 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 44,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,45
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 22,32