Čokoláda horká bez cukru (Orion) 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 52,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,52
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 19,19