Čokoláda DIA - horká priemer 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 50,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,51
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 19,8