Čokoláda After Eight mints (Nestlé) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 74,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,75
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,4