Čokoláda Africana arašidy. 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 31,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,32
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 31,75