Čokoláda Aeroláda biela mliečna s bublinkami (Orion) 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 62,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,63
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,92