Creme - lieskovooriešková nátierka DiaNella (Altis) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 50,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,5
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 19,96