Cukríky Mentolky 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 96,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,97
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 10,35