Cukríky poľadovica 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 85,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,86
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 11,68