Cukríky Jojo Vexta (Nestlé) 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 76,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,77
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,07