Cukríky Jojo lékorky 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 91,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,92
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 10,92