Cukríky Hašlerky 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 96,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,96
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 10,4