Cukríky Bari mandle 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 87,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,88
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 11,42