Chlieb ražný Vita 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 53,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,38
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,54
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,59