Bonboniéra Toffy originál 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 86,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,87
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 11,52