Bonboniéra Tatiana 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 53,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,54
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,69