Bonboniéra Maryša 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 56,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,56
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,73