Bonboniéra Gaštany 100 gramov Bezlepkový produkt

Priemerné sacharidy v g: 47,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,47
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 21,19