Chlieb toustový tmavý 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 53,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,33
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,53
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,76