Bonboniéra Amarelo višne / likér / čokoláda 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 54,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,54
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,45