Zlaté čokopiškoty - malinové (Opavia) 136 gramov

Priemerné sacharidy v g: 97,24
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,72
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,99