Zlaté polomáčané - mliečne (Opavia) 80 gramov

Priemerné sacharidy v g: 47,76
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,6
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,75