Zlaté polomáčané - kakaové s horkou polevou (Opavia) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 59,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,6
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,72