Zlaté kokosové 150 gramov

Priemerné sacharidy v g: 86,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,58
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,36