Zlaté Delikatesky - mliečne 123 gramov

Priemerné sacharidy v g: 76,63
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,62
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,05