Vlnky - s orieškovou náplňou 33 gramov

Priemerné sacharidy v g: 19,17
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,58
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,21