Vlnky - kokos, čokoláda 33 gramov

Priemerné sacharidy v g: 18,78
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,57
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,57