Vitalinea slivkovej taštičky 30 gramov

Priemerné sacharidy v g: 20,79
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,69
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,43