Tatranky čokoládové 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 29,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,6
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,72