Tatranky celomáčané (Sedita) 40 gramov

Priemerné sacharidy v g: 22,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,57
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,54