špaldovej mramorované (Alnatura) 150 gramov

Priemerné sacharidy v g: 89,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,59
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 16,84