špaldovej jablčnej (Alnatura) 125 gramov

Priemerné sacharidy v g: 70
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,56
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,86