Princezky s kávovou náplňou (Sedita) 80 gramov

Priemerné sacharidy v g: 54,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,69
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,6