Princezky 83 gramov

Priemerné sacharidy v g: 56,86
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,69
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 14,6