Prince s orieškovou príchuťou (Opavia) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 64,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,65
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 15,48