Prince - snack (Opavia) 30 gramov

Priemerné sacharidy v g: 13,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,46
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 21,74