Pepitas s kúskami čokolády (Schär) 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 72,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,73
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 13,77