Miňonky smotanové 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 26,95
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,54
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,55