Miňonky orieškové 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 27,25
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,55
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,35