Miňonky kakaové 50 gramov

Priemerné sacharidy v g: 26,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,53
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,73